Solvita Belova: starptautiskas mācību vides veidošana
IZGLĪTĪBA UN ZINĀTNE
Biznesa augstskola Turība ir viena no lielākajām Latvijas augstskolām ar stabilām tradīcijām un skaidru nākotnes vīziju Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā.

Turībā studē jaunieši no 33 pasaules valstīm un pieteikušies studijām gandrīz visos augstskolas realizētajos studiju līmeņos, apgūstot zinības bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās, tāpēc var studēt ne tikai latviešu valodā kādā no 23 studiju programmām, bet arī angļu valodā kādā no 12 studiju programmām.