Enerģija ir jāpatērē ar lielāku cieņu pret dabu
15. augusts 2017
ASTANA EXPO 2017
Nīderlandes EXPO paviljons lielā mērā ir veltīts šīs valsts nemitīgajai cīņai ar jūru un zemes platībām, kas 30% ir zem jūras līmeņa. Holande ir viena no enerģētiski “zaļākajām” Eiropas valstīm, kas lielu daļu elektroenerģijas iegūst ar vēja ģeneratoru palīdzību. Šogad tiks pabeigts viens no lielākajiem jūras vēja parkiem pasaulē - “Gemini”. Tā izveidē ir uzstādīti 150 vēja ģeneratori, kas spēs saražot 600 megavatus ekoloģiski tīru elektroenerģiju un apgādāt 785 000 mājsaimniecību. Kopējās parka izmaksas sasniedz 1,3 miljardus eiro.