LATVIJAS DZELZCEĻŠ
Koncerns “Latvijas dzelzceļš” (LDz) ir lielākā uzņēmumu grupa valstī, nodarbinot vairāk nekā 11000 darbinieku. Tas nodarbojas ar dzelzceļa pārvadājumu organizēšanu Latvijā un ārpus tās, kā arī ar Latvijas dzelzceļa infrastruktūras apsaimniekošanu un attīstību. LDz ir Baltijas transporta nozares līderis – modernu, efektīvu un videi draudzīgu infrastruktūras un loģistikas uzņēmumu grupa.

LDz nodrošina uzticamāko un ātrāko ceļu uz neaizsalstošajām Baltijas jūras ostām – Rīgu, Ventspili un Liepāju, no kurienes kravas var tikt nogādātas uz lielākajiem Eiropas tirgiem, īpaši Ziemeļvalstu ostām. LDz mērķis ir stiprināt sadarbību starp kaimiņvalstu dzelzceļiem, lai sekmīgi nodrošinātu pārvadājumus starp Ķīnu un Eiropu, kā arī jaunā Dienvidu-Ziemeļu koridora attīstība sadarbībā ar Krievijas, Azerbaidžānas, Irānas un Indijas valstu dzelzceļiem.

Valsts akciju sabiedrība “Latvijas dzelzceļš” ir publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītājs un koncerna “Latvijas dzelzceļš” valdošais uzņēmums. Koncernā ietilpst arī sešas meitas sabiedrības – AS “LatRailNet”, kas veic infrastruktūras maksas noteikšanu un dzelzceļa infrastruktūras jaudas sadali, SIA “LDZ CARGO”, kas nodrošina dzelzceļa kravu pārvadājumus un starptautiskos pasažieru pārvadājumus, infrastruktūras būvniecības un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ infrastruktūra”, ritošā sastāva remonta un uzturēšanas uzņēmums SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, apsardzes uzņēmums SIA “LDZ apsardze”, kā arī loģistikas uzņēmums SIA “LDZ Loģistika”.


Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.ldz.lv