Biznesa augstskola Turība
Biznesa augstskola Turība ir viena no lielākajām Latvijas augstskolām ar stabilām tradīcijām un skaidru nākotnes vīziju Eiropas augstākās izglītības telpas kontekstā. Turībā studē jaunieši no 33 pasaules valstīm un pieteikušies studijām gandrīz visos augstskolas realizētajos studiju līmeņos, apgūstot zinības bakalaura, maģistra un doktora studiju programmās.

Topošajiem studentiem tiek piedāvāts iegūt augstāko izglītību kādā no 23 studiju programmām, no kurām 12 ir pieejamas angļu valodā. Turības absolventu vidū ir veiksmīgi uzņēmēji, inovatīvu produktu radītāji, sportisti, talantīgi mākslinieki un daudzi citi.


Vairāk informācijas par uzņēmumu: turiba.lv