Rīgas brīvosta
Rīgas brīvosta ir nozīmīgs posms globālajā un reģionālajā kravu transporta ķēdē un Baltijas jūras reģiona pasažieru satiksmes tīklā; tā sniedz drošus un uzticamus pakalpojumus ostas klientiem. Rīgas brīvosta izveidojusies Daugavas abos krastos 15 kilometru garumā un terminālu kravu pārkraušanas jauda ir 63 milj.t. gadā.


Ostu biznesu nevienā pasaules valstī nevar skatīt tikai no ekonomiskā ieguvuma aspekta – jāvērtē ir arī sociālie procesi un ietekme uz vidi, ko neizbēgami rada jebkura ostas saimnieciskā darbība esošajās teritorijās un to paplašināšana vai maiņa. Rīgas brīvostas pārvalde īsteno sociāli atbildīgu darbību, īpaši aktualizējot faktu, ka Rīgas brīvostā ir procentuāli vislielākais zaļo zonu īpatsvars starp visām Eiropas valstu ostām. To uzturēšanā kārtībā ir brīvostas pārvaldes sociālās atbildības apliecinājums.


Rīgas brīvostas vīzija ir izveidot Rīgas brīvostu par vadošo ostu Baltijas valstīs un par nozīmīgu Latvijas ekonomiskās labklājības avotu.Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.rop.lv