Liepājas speciālā ekonomiskā zona
Pirms divdesmit gadiem Liepājā izveidotā speciālā ekonomiskā zona ar nodokļu atlaidēm un atvieglotiem muitas noteikumiem, paver plašākas attīstības iespējas kapitālsabiedrībām, kas veic ieguldījumus savu ražotņu vai infrastruktūras izbūvē vai pilnveidošanā un rada jaunas darba vietas.

Ekonomiskās zonas darbības teritorijā tiek piemērotas ievērojamas nodokļu atlaides, kas dod papildus atbalstu uzņēmējdarbības veikšanai. Kā piemēru var minēt 80% atlaide uzņēmuma ienākuma un nekustamā īpašuma nodoklim.

Ja valstī uzņēmuma ienākuma nodokļa likme ir 15%, tad LSEZ kapitālsabiedrībām tā ir tikai 3%, savukārt valstī noteiktās nekustamā īpašuma nodokļa likmes 1,5% vietā LSEZ kapitālsabiedrība maksā tikai 0,3% likmi!

Ražošana, osta, attīstīts dzelzceļa tīkls un starptautiskā lidosta ir Liepājas industriālās attīstības stūrakmeņi.


Vairāk informācijas par uzņēmumu: www.liepaja-sez.lv